N730-2GD3V3

NVIDIA GeForce® GT 730
PCI Express 2.0
700
2048
DDR3
128 bits
Y
49
300
145 x 106 x 38 mm
250
12 API
4.4
2
1,Max Resolution: 2560 x 1600 @60 Hz
1
1 (version 1.4a)
Max Resolution: 4096x2160 @24 Hz
400
產品規格與配備可能會隨地區而有所不同,本公司另保留變更規格不另行通知權利。購買前請與當地經銷商確認產品規格。
us