MEG SILENT GALE P12

Extension Cable x1
Screw x8
22.7 dBA
0~2000 RPM
56.2 CFM
2.21 mm-H2O
12V
Hydro-Dynamic Bearing (HDB)
4 PIN (PWM)

產品規格與配備可能會隨地區而有所不同,本公司另保留變更規格不另行通知權利。購買前請與當地經銷商確認產品規格。