MPG A850GF

80 PLUS Gold (up to 90%)
Yes (fully modular)
140 mm
Fluid Dynamic Bearing
160 x 150 x 86 mm
Active PFC
100~240 VAC
850W
47~63 Hz
OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
1
2
6
8
4
1

產品規格與配備可能會隨地區而有所不同,本公司另保留變更規格不另行通知權利。購買前請與當地線上或實體通路經銷商確認產品規格。